MEDIATIEDOTE (12.2.18). Julkaisuvapaa

Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, joita siirrellään varastosta toiseen

Tämän viikon keskiviikkona suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee poikkeuksellisen tärkeää asiaa: koulujen ja lukioiden tilaratkaisuja lähivuosien ajaksi. Asiaa valmisteleville virkamiehille on annettu viheliäiset reunaehdot. Kaikille oppilaille on järjestettävä terveelliset tilat, mutta ratkaisu ei saa ylittää alimitoitettua investointikattoa. Keinoja on siksi vähän: pakata terveet tilat oppilaita täyteen ja lähettää loput alunperin muihin tarkoituksiin rakennettuihin, vapaana oleviin vuokratiloihin.

Virkamiehet ovat tehneet työtä käskettyä ja myös siistineet eräin osin alkuperäistä, jopa raivoa herättänyttä esitystään.

Päätettävänä on nyt esitys, joka johtaa pienten kyläkoulujen – mm. Nuuksion ja Pakankylän – sekä hyvin toimineiden erityiskoulujen lakkauttamiseen. Esityksen mukaan nyt yhdistettäisiin aiemmin itsenäisiä, laadukkaasti toimineita ala- ja yläkouluja. Toimintaa sijoitettaisiin vuosikymmeniksi kalliisiin vuokratiloihin. Ja silti suuri osa kouluista jäisi odottamaan välttämättömiä korjauksia. Tyyppikouluilla on tärkeä rooli nopeasti rakennettavina väistötiloina. Niistä kuitenkin puuttuu tärkeitä ainetiloja, mm. liikuntasali.

Espoon demarit haluavat kehittää espoolaista koululaitosta niin, että kaikissa Espoon osissa lapsilla on oikeus omaan lähikouluun, joka on kohtuullisen ja turvallisen matkan päässä. Haluamme pitää kiinni valtuuston hyväksymästä Espoon tarinasta, jonka mukaan jokaisella viidellä kaupunkikeskuksella on oma lukionsa. Seisomme vaaliohjelmamme takana: Matinkylä tarvitsee Merimatin lukion. Puolustamme kaikkein heikoimmin eväitä elämäänsä saaneiden oikeutta saada kaikki tarvitsemansa tuki oppimiseen ja kasvuun. Nyt näin ei ole. Erityiskouluilla, jotka ovat erityisopetuksen osaamiskeskittymiä, on tässä tärkeä rooli. Tuemme lukioiden ja yliopiston yhteistyötä. Kaikkiin lukioihin on päästävä julkisilla välineillä kaikkialta Espoosta.

Teemme työtä sen eteen, että epärealistisesti asetettu investointikatto avataan. Kyseenalaistamme tilojen kierrätysmallin, jossa terveissä tiloissa upeaa työtä tehneet oppilaitokset– kuten Etelä-Tapiolan lukio – pakotetaan antamaan tilansa toisille, vain siksi, ettei löydy tahtoa myöntää tosiasioita: olemme laiminlyöneet omien kiinteistöjemme vastuullisen hoidon hurahtamalla erilaisiin liikelaitosmalleihin.

Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Mika-Erik Walls
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, varavaltuutettu
0400 511417

 

 

Mediatiedote (15.1.18), julkaisuvapaa heti

 

Espoon kouluverkkosuunnitelma kokonaan uudelleentarkasteluun. Investointikaton on joustettava

 

Espoon virkamiesten laatima koulu- ja lukioverkkosuunnitelma (suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027) julkistettiin 11.1.2018. Esitys on nostattanut, odotetusti, kovan myrskyn ja keskustelun lukio- ja kouluverkon alueellisen tasapainon ja eritoten koulukorjauskohteiden aikataulujen ja priorisointien osalta.

Espoon demarit ovat erityisen huolissaan Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua. Tilanne on vellonut aivan liian pitkään, ja vanhempien tuska ja epätietoisuus on jatkunut vuodesta toiseen. Lasten pitkät koulumatkat jopa toiselle puolelle kaupunkia ovat kuormittaneet kohtuuttomasti lapsia ja perheitä. Näin ei saa enää jatkua. Kaikki puolueet, kokoomus mukaan lukien, lupasivat hoitaa koulut kuntoon kuntavaaleissa 2017.

Espoon demarit tulevat vaatimaan Aarnivalkean ja Jousenkaaren kouluille kestävää ja pysyvää ratkaisua esim. siirtokelpoisia tyyppikouluja. Virkamiesesityksen ajatus Aarnivalkean koulun pienten alakoululaisten siirtämisestä Otaniemeen on vastuuton. Koulumatkat olisivat erittäin turvattomia.

Myös mm. Hösmärinpuiston ja Pakankylän pienten koulujen lakkauttamisehdotukset arveluttavat Espoon demareita. Tällaisissa päätöksissä on otettava huomioon lapsivaikutusten arviointi ja turvattava erityisosaamisen (mm. erityisopettajat) säilyminen.

Lukioverkon osalta demarit pitävät esitystä alueellisesti täysin epätasapainoisena: peräti viisi Espoon yhdeksästä lukiosta sijoitettaisiin Suur-Tapiolan alueelle. Jo edellisen valtuuston hyväksymä Meri-Matin lukio ei ole poliittisista evästyksistä huolimatta mukana investointisuunnitelmassa. Demarit eivät hyväksy tätä: Meri-Matti on luvattu ja päätetty hanke ja se kuuluu tulee rakentaa voimakkaasti kasvavaan Matinkylään, etenkin, jos Olarin lukio on siirtymässä Otaniemeen. Esityksessä ei ole osoitettu Matinkylään siirrettäväksi suunnitellulle Kaitaan lukiolle mitään tilaa. Espoon alueiden tasapuolinen kehittäminen tulee ottaa huomioon joukkoliikenneratkaisuissa. Lukioihin on päästävä myös Keski- ja Pohjois-Espoosta.

Kouluverkkoon liittyvää Tietotien kiinteistön vuokrahanketta on lisäksi viety eteenpäin kulissien takana vastoin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan nimenomaista toivetta. Asia vaatii tarkempaa selvittelyä.

Kokonaisuutena virkamiesesitys vaatii mielestämme suuria muutoksia ja näkemyksemme mukaan myös mekaanisen ja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien ja koulun henkilöstön kannalta epäinhimillisen investointikaton avaamista.

Mika-Erik Walls, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston varajäsen (sd)

Martti Hellström, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston jäsen (sd)

 

 

 

Kiitos jo yli 18.000 kävijälle tämän vuoden aikana! Syksy on ollut politiikassa kovaa mutta palkitsevaa työtä: opetuslautakunnassa sain useampia erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä mm. Espoon Vammaisneuvoston kautta lasten omaishoitajien asioita läpi: Espoon uskomattomaton pitkäkestoiset koulukuljetusongelmat erityislasten ja -nuorten osalta saivat 17.8.17 -lautakunta-aloitteestani (selvityspyyntö) sysäyksen myös valtuustoryhmässäni, johtaen valtuustokysymykseen ja nyt olemme jo siinä tilanteessa, että neljän eri koulun oppilaat siirretään luotettavampien ja hyväksi havaittujen kuljetusyhtiöiden palveluiden piiriin. Lisäksi Kajon Oy:n toiminnasta on tehty poliisitutkintapyyntö, Espoon kaupungin toimesta. Näyttää myös siltä, että koko sopimusta tarkastellaan uudelleen alkuvuodesta hyvin kriittisesti. Hyvä niin. Vakavat laiminlyönnit ja virheet (tapauksia jo 12) sekä jatkuvat muut ongelmat ovat olleet lapsille ja perheille täysin kohtuuttomia. Oli aikakin, että myös kaupunki, meidän kuntapäättäjien lisäksi, veti omat johtopäätöksensä asiasta. Yli puoluerajojen tehty yhteistyö sekä Espoon Vammaisneuvoston vaikuttamistyö lasten omaishoitajien tukiin kaavailtujen heikennysten ja leikkausten torjumisessa kantoi myös hedelmää: nyt asiaa tarkastellaan uudestaan eikä kenenkään tukia heikennetä ennen uusia linjauksia ensi vuonna. Erityisen kiitoksen ansaitsee paitsi loistava yhteistyö erityislapsiperheiden upeiden vanhempien kanssa niin myöskin hyvä yhteistyö mm. vihreiden eri poliitikkojen ja luottamushenkilöiden kanssa, kiitos tästä kaikille teille!

Toinen asia, josta iloitsen, on Merisaappaan erityiskoulun toiminnan lakkauttamisen estäminen eli koulun toiminta saa jatkua, lautakunnassa tiukasti ajamani ja tekemäni esityksen mukaan (äänin 10-2), toistaiseksi ennallaan. Asia tuotiin alunperinkin hätiköidysti ja kovalla kiireellä lautakuntaan juuri ennen joulutaukoa ilman riittävän kattavia lausuntoja ja vaikutusten monipuolisempaa arviointia.

Kolmantena, isoimpana asiana pidän sitä, että lapset, nuoret; varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus saivat yksimielisen opetuslautakunnan budjettiesityksen (saimme torjuttua esitetyt säästöt ja leikkaukset mm. tuntikehyksiin eli opetustuntien vähentämiseen perusopetuksessa ja lukiossa ym.) ja oman valtuustoryhmäni vankkumattoman tuen ansioista liki 4 miljoonan euron lisäykset kaupunginjohtajan pohjaesitykseen ensi vuoden 2018 Espoon budjettiin. Erityisopetus sai lisärahaa, samoin pienten koululaisten iltapäivätoiminta turvattiin kaikille 1-2 -luokkalaisille.

Lisäksi erittäin tärkeää oli se, että budjettiin sisältyy lähes 1 miljardi euroa kymmenen vuoden ajanjaksolle koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin. Vaalien aikaan tämä keskeinen teema – homekoulut ja -päiväkodit kuntoon – on siis selvästikin vaikuttanut päätöksenteossa, jo virkamiesvalmisteluvaiheesssa, vaikka todella paljon tehtävää ja haasteita vielä edessämme onkin. Lisärahaa käytetään myös lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin, opiskelijaterveydenhuoltoon sekä aikuissosiaali- ja perhetyöhön. Tästä kaikesta ei voi olla kuin erittäin tyytyväinen – säästöjen ja leikkausten aika opetuksesta ja koulutuksesta alkaa nyt toivottavasti olla ohi ja sivistykseen sekä lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön sosiaalipuolella satsataan tässä kaupungissa.

Nyt vuoden lopussa onkin hyvä mieli lähteä viettämään pientä hengähdystaukoa. Toivotan kaikille äänestäjilleni, tukijoukoilleni ja lukijoilleni oikein rauhallista, iloista joulua ja onnellista uutta vuotta 2018 – tehdään yhdessä parempaa Espoota myös ensi vuonna!

T. Mika-Erik Walls, Espoon sd- valtuustoryhmän jäsen, Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, Evanen varapuheenjohtaja, Kuitinmäen koulun johtokunnan puheenjohtaja, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen

”Sydämellä ja maalaisjärjellä – Espoolaisten hyväksi”

IMG_4411

Espoon demareiden valtuustoryhmän lehti: Valdemarit

 

 

 

Työsuojeluvaltuutetun vaalit Helsingissä on nyt käyty – äänestysprosentti jäi järkyttävän alhaiseksi; mm. toisen asteen valtuutettujen (ammatillinen, lukio) ja koko toimialueen (Lav-hatu) äänestysprosentti jäi ainoastaan n. reiluun 20:een % – virallinen tulos vahvistetaan tosin vasta 17.11. Olen erittäin surullinen siitä, että vaalien merkitystä ei ymmärretty ja ilmeisesti ammattikunnassa ei sisäistetty – syystä tai toisesta –  riittävässä määrin tehtävän merkitystä – tässä olisi ollut liitoilla paremman ja pitkäaikaisemman tiedotuksen paikka: mitä kaikkea valtuutettujen työtehtävin oikeasti kuuluu ja millaista kompetenssia ja asiaosaamista se edellyttää.

Vaaleihin liittyy myös ehdokkaan näkökulmasta toisinaan ikäviä lisäpiirteitä sillä kaikki eivät saa tasavertaisesti omalta ammattijärjestöltään tukea; tällainenhan on aina varsin ikäväntuntuista, kun ikänsä on ammattiliittoon kuulunut ja käyttänyt myös omaa vapaa-aikaansa toimintaan – vain muutamat valitut nostetaan esille, monin eri tavoin. Kovin demokraattiselta, avoimelta, läpinäkyvältä, tasa-arvoiselta tai reilulta tämä ei välttämättä tunnu, jos ei kuulu lähtökohtaisesti ns. kärkiehdokkaiden joukkoon. Itse aion tästä kokemuksesta viisastuneena jättää kaiken ammattiyhdistystoiminnan ja panostaa kokonaan poliittiseen vaikuttamistyöhön – aikansa kutakin; ay- vaikuttaminen alkoi jo 1990-luvun alussa vapaan sivistystyön puolella.

Viime vuosien kovat leikkaukset, säästöt ja valtava uudistusmyllerrys edunvalvonnan kontekstissa on minun silmissäni kokenut muutoinkin kovan kolauksen: emme ole kyenneet valvomaan jäsentemme etua ollenkaan riittävässä määrin; epäonnistumisetkin kannattaisi rehellisesti myöntää. Onnistumisia on valitettavasti ollut aivan liian vähän. Työmäärä on kasvanut räjähdysmäisesti koko opetusalalla (kaikilla asteilla), kikyn myötä ansiotaso laskenut ja kaikki tämä valtavien uudistusten keskellä (ops, lops, digitalisaatio jne.). Oma pelkoni onkin se, että moni jäsenemme on hyvin väsynyt, uupunut, turhautunut ja katkeroitunutkin, eikä moni jaksa tai näe mitään mieltä enää mennä (edes sähköisille) äänestysuurnille. Yllättäviä yhteydenottoja vaalien aikana tuli myös opettajilta, jotka es. sisäilma-asioissa eivät ole kokeneet saaneensa juuri mitään tukea raskaaseen tilanteeseensa. Tämä oli minulle yllättävä ja surullinen havainto. Toivottavasti tilanne parantuu jatkossa.

Suurin asia oli kuitenkin tuo valtavan alhainen äänestysprosentti, mikä panee miettimään ja tulisi panna myös ammattijärjestömme miettimään, mikä meni yleisesti ottaen tiedotuksessa ja tekniikassakin vikaan sillä palautetta tuli jonkin verran sähköisen äänestyksen takkuilusta – itse pääsin vasta viidennellä kerralla s-postitunnuksella äänestämään. Kiitos kaikille minua äänestäneille ja tukeneille; nämä vaalit menivät valitettavasti – suuresta panostuksesta huolimatta – näin: lukioväkeä ei saatu riittävästi innostumaan ja äänestämään. Jatkan vahvaa vaikuttamistyötä – yli kuntarajojen – mm. kuntapolitiikassa, Espoon kaupunginvaltuustossa ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, Espoon sisäilmajaostossa sekä Vammaisneuvostossa, joten paljon tehtävää riittää!

 

 

 

Helsinkiläinen opettaja! Työsuojeluvaltuutettujen vaali on Helsingissä 30.10-10.10.2017. Työsuojeluvaaleissa äänestäminen suoritetaan sähköisellä eVaali.fi-järjestelmällä tai perinteisessä uurnavaalissa. Vaaleissa äänestämisestä tullaan ilmoittamaan tarkemmin vaali-ilmoituksella. Kannattaa seurata mm. Helmi -Intraa, koulun ilmoitustaulua, yhteysopettajien ja Kaskon (ent. Opetusvirasto) ja vaalitoimikunnan s-postitiedotteita lähiviikkoina.

Olen ehdolla lukion ja ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön sekä hallinnon ja tukipalveluiden toimialueen vaaleissa, jossa äänioikeutettuina ovat ko. palvelukokonaisuudessa työskentelevät henkilöt: mm. lukion ja ammattilisen koulutuksen opettajat jne. Äänestämällä minua vaikutat omien työolojesi ja työhyvinvointisi edistämiseen – 30-vuotisella laajalla ja monipuolisella kokemuksella, työhyvinvoinnin ja työelämän tutkijaosaamisella ja ammattitaidolla sekä vahvoilla verkostoillani.

2.aste ja koko koulutusala on hurjassa myllerryksessä, joten työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat kokonaisuudessaan, erit. opettajien työssä, korostuvat kaiken aikaa enemmän työssä jaksamisessa ja suurten muutosprosessien keskellä. Työhyvinvointitutkijan osaamisella ja myös. mm. sisäilma-asiantuntijana aion olla myös hyvin aktiivinen ja tehokas toimija ja sillanrakentaja työntekijöiden äänen entistä paremmassa kuulemisessa – asioihin tulee puuttua vieläkin aikaisemmassa vaiheessa, oirekartoituksia tulisi tehdä ja oireet huomioitava riittävän ajoissa, uudelleensijoittamismahdollisuuksien ja henkilöstöpoolin toimintaa tulee terävöittää ja parantaa Kaskon puolellakin; tarjota myös opetushenkilöstölle samoja mahdollisuuksia kuin kaupungin muillakin toimialoilla kouluttautua ja sijoittua joustavasti uudelleen kaupungin sisällä, uusiin työtehtäviin. Tässä on kehittämistä vielä saamieni palautteiden perusteella. Hyvä, dialoginen ja osallistava johtaminen ja johtamisjärjestelmien merkitys korostuu suurten muutosten keskellä; myös tässä meillä on edelleen tehtävää Helsingissä. Monen muun asian ohella. Katso lisätietoa osaamisestani ja julkaisujani mm. valikosta CV. Ajatuksiani työelämän kehittämisestä ja työhyvinvoinnista löydät piakkoin tämän sivustoni valikosta Kirjoituksia.

Äänestä ja vaikuta!   Sähköisen äänestyksen linkki tässä!

Lue myös pitkä artikkelini linkkeineen valikosta Kirjoituksia: Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle!

 

Lisää tietoa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä ja oikeuksista

HS 31.10.17: Koulujen homeongelmat sairastuttavat opettajia vakavasti

HS 17.5.17:  Helsingin kaupungilla on vain yksi hyväkuntoinen lukiorakennus – katso lista lukioiden tulevista remonteista

Eri-ikäisten johtamisen menetelmäkori (H:gin kaupunki)

TTL:n sivut työhyvinvointiin liittyen

Eri-ikäiset työntekijät hyödyttävät työyhteisöä (MTV)

Työpahoinvoinnin kustannuksista (YLE)

Uuvuttaako työ…(Länsiväylä)

Työelämän stressi ja suomalaisten unenlaatu (HS)

Työn imu  (TTL)

Sosiaalinen pääoma ja työelämä (JY)

Myötätunto saa aikaan parempIa työtuloksia (HS)

Omaa työhyvinvointitutkimusta (Kansalliskirjasto, Helka)

 

 

Pitkästä aikaa lyhyt tilannekatsaus menneeseen kevääseen ja alkukesään. Hienoja uutisia paljon: varavaltuutetun luottamustoimeni alkoi kesäkuun alusta, valtuustokoulutuksia ja -perehdytyksiä pidetty ja niihin osallistuttu (jo toukokuussa), SDP:n uuden valtuustoryhmän työ on käynnistynyt vauhdilla ja hienossa yhteishengessä ja ehkä paras uutinen äänestäjilleni: minut valittiin varsinaiseksi jäseneksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan valtuustokaudelle 1.8.2017-31.5.2021. Suuri kiitos luottamuksesta edelleen äänestäjilleni, puolue-elimille ja viime kädessä kaupunginvaltuustolle, joka päätti lautakuntanimitykset KH:n (kaupunginhallituksen) esityksestä 12.6.2017. Työ lasten ja nuorten; opetuksen ja varhaiskasvatuksen, sisäilmaongelmien ja erityisen tuen ym. kanssa täällä Espoossa pääsee siis pian alkamaan! Minua ehdotetaan myös Vammaisneuvoston uudeksi varapuheenjohtajaksi Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n edustajana kaudelle 2017-19. Nimitys vahvistunee elokuussa, samoin kuin Kuitinmäen uuden yhtenäisen peruskoulun johtokunnan puheenjohtajuus kaudelle 2017-2021.

Ollaan aktiivisesti yhteydessä niin tämän sivuston yhteydenottolomakkeen (ohjaa s-postiini) kuin Facebookin ym. kautta: www.facebook.com/mikaerikwalls

Syksyllä sivujani uudistetaan ja päivitetään lisää – nyt toivotan kaikille oikein aurinkoista Juhannusta ja rentouttavaa kesäaikaa!

 

 

214 ääntä vei SDP:n valtuustoryhmään, varavaltuutetuksi,  joten työ lasten, nuorten, opetuksen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, erityisten ja ainutlaatuisten sekä terveen sisäilman puolesta saa entistä enemmän painoarvoa, näkyvyyttä ja vaikutuskanavia! Valtavat kiitokset jokaiselle teistä luottamuksesta ja ollaan yhteydessä vaalien välilläkin mm. tämän sivuston kautta – yritän pitää kaikkia teitä äänestäjiäni ajan tasalla!

 

ENNAKKOÄÄNESTYS JATKUU VIELÄ TI 4.4. ASTI – VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ SU 9.4 – Mika-Erik valtuustoon 2017!

Vaaleissa on kyse isoista asioista: homekoulujen ja -päiväkotien mahd. nopeasta korjaamisesta ja/tai uusien rakentamisesta (es. tyyppikoulut  ja -päiväkodit), puhtaiden väistötilojen hankkimisesta aina mahd. pian ja opetuksen järjestämisestä mahd. matalalla kynnyksellä altistuneille, oireileville ja sairastuneille lapsille ja nuorille, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2.asteen resurssien turvaamisesta kaikille espoolaislapsille ja -nuorille, erityisen tuen ja erityisopetuksen resurssien kuntoon saattamisesta ja jo olemassa olevien erityisryhmien ja -luokkien säilyttämisestä, vammaispalveluiden turvaamisesta, vanhusten kotihoidon resurssien lisäämisestä ja omaishoitajien ja omaishoidon tukeen resurssoimisesta ja paljon muustakin. Ihminen – vauvasta vaariin – ja hänen terveys ja hyvinvointi aina päätöksenteon keskiöön!

Käy äänestämässä kaikkien näiden asioiden osaajaa, ymmärtäjää, asiantuntijaa ja myös kokemusasiantuntijaa numerolla 521. Ehdolla uudestaan – tauon jälkeen – Espoon valtuustoon (viimeksi valtuustokaudella 2005-09). Mika-Erik Walls. 521. SDP Espoo. Löydät minut kaikista vaalikoneista: HS, Yle, Länsiväylä sekä mm. Tapiolan Killan ym. gallup-kyselyistä.

KL, FM, lehtori ja kieltenopettaja, oppimis- ja työhyvinvointitutkija, sisäilma-asiantuntija

Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen, OAJ:n Helsingin py:n hallituksen jäsen, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, Tähtiniityn koulun vanh.yhd. hallituksen varapuheenjohtaja. Kuntapolitikassa Espoossa jo v. 2005 alk. Lasten ja nuorten, opetuksen, päivähoidon ja sivistyksen tinkimätön puolestapuhuja!

 

 

 

 

 

Mika-Erik On Tien Päällä/ Mika-Erik On Tour        

 

 

to 9.3 Sellon kirjasto, Iso lava klo 17.30 alk. ”Ratkaisun avaimia Espoon koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin”
Alustamassa mm. prof. Tuula Putus.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuuden järjestää KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas Mika-Erik Walls tukiryhmineen, yhteistyössä espoolaisten vanh.verkosto- ja sisäilma-aktiivien kanssa. Kahvia/Teetä ja pientä purtavaa tarjolla.

Ohjelma

17.30 Avaus
KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Mika-Erik Walls. Lyhyt katsaus Espoon homekoulu- ja -päiväkotitilanteeseen 03/2017

17.40 Yleiskatsaus huonon sisäilman terveyshaittoihin, viranomaisohjeiden tulkitsemiseen sekä oirekyselyihin. Uutta mittausmenetelmistä. Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, Turun yliopisto

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: sisäilmasairastuneen lapsen vanhemman näkökulma. Pike Hilakari, Sisäilmasairastuneet ry

18.30 Yleisökeskustelua

18.45 Vaalitavoitteita ja ratkaisun avaimia koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin valtuustokaudelle 2017-2021. Mika-Erik Walls

19.00 Tilaisuus päättyy


ma 13.3 Sellon kirjasto, Iso lava klo 17.30 alk. ”Suuri Homekouluilta – miten tästä eteenpäin Espoossa?
Alustamassa mm. prof. Ville Valtonen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma

17.30 Tervetuliaispuhe, Antti Piiroinen, EKPY:n pj.

17.35 Mikä on ”homesairaus”

Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, professori Ville Valtonen (alustuksen jälkeen yleisökeskustelu, n. 10 min.)

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: vanhemman ja opettajan näkökulmat. Keskustelun vetäjä: KL, FM, lehtori, tutkija Mika-Erik Walls

Virpi Tolonen (kun lapsi sairastuu sisäilmasta), Sarianna Pirinen (kun opettaja sairastuu sisäilmasta)

18.30 OAJ:läiset kuntavaaliehdokkaat esittelevät lyhyesti lavalla itsensä (10 min. max.)

18.40 EKPY:n ehdokastentti ja yleisökysymykset

19.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys

 

 

ke 22.3 Iso-Omena, Stage ”Opsit, lopsit, loikat – opetus- ja kasvatusala muutosten ja kiristyvän kuntatalouden keskellä”

Tilaisuuden järjestää OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys. Artistina esiintyy: Ilari Hämäläinen! www.ilarihamalainen.com

Eri puolueiden opettajataustaisia ehdokkaita osallistuu Kuntavaalipaneeliin.Yleisöllä on mahdollisuus tentata ehdokkaiden kantoja koulu- ja päiväkotimaailman asioihin espoolaisnäkökulmasta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin opetus- ja kasvatusalan asioista kiinnostuneet.

Ohjelma:

17.30 Avaus, Antti Piiroinen, EKPYn pj.

17.35 Ilari Hämäläinen esiintyy

17.45 Kuntavaalipaneeli

18.40 Ilari Hämäläinen esiintyy

19.00 Tilaisuus päättyy

 

 

pe 24.3 klo 17.30 Sellon kirjastossa (Iso lava) ”Ärsyttävä sisäilma! Sisäilmasairastuneiden selviytymisestä arjessa sekä ratkaisun avaimista kohti tervettä sisäilmaa”. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuuden järjestää KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas Mika-Erik Walls tukiryhmineen, yhteistyössä espoolaisten vanh.verkosto- ja sisäilma-aktiivien kanssa. Kahvitarjoilu.

Alustamassa mm. lastentautien erik.lääkäri, LT Tiina Tuomela.

Alustava ohjelma

17.30 Avaus ja lyhyt katsaus Espoon homekoulu- ja -päiväkotitilanteeseen 03/2017

KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen, Mika-Erik Walls.

17.40 Ärsyttävä sisäilma! Lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Tuomela.

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: sisäilmasairastuneen opettajan näkökulma: Sarianne Pirinen ja sisäilmasairastuneen lapsen vanhemman näkökulma: Virpi Tolonen, Pike Hilakari, Sisäilmasta sairastuneet ry.

18.30 Yleisökeskustelua

18.40 Vaalitavoitteita ja ratkaisun avaimia sisäilmaongelmiin valtuustokaudelle 2017-2021. Mika-Erik Walls

19.00 Tilaisuus päättyy