Työsuojeluvaltuutetun vaalit Helsingissä on nyt käyty – äänestysprosentti jäi järkyttävän alhaiseksi; mm. toisen asteen valtuutettujen (ammatillinen, lukio) ja koko toimialueen (Lav-hatu) äänestysprosentti jäi ainoastaan n. reiluun 20:een % – virallinen tulos vahvistetaan tosin vasta 17.11. Olen erittäin surullinen siitä, että vaalien merkitystä ei ymmärretty ja ilmeisesti ammattikunnassa ei sisäistetty – syystä tai toisesta –  riittävässä määrin tehtävän merkitystä – tässä olisi ollut liitoilla paremman ja pitkäaikaisemman tiedotuksen paikka: mitä kaikkea valtuutettujen työtehtävin oikeasti kuuluu ja millaista kompetenssia ja asiaosaamista se edellyttää.

Vaaleihin liittyy myös ehdokkaan näkökulmasta toisinaan ikäviä lisäpiirteitä sillä kaikki eivät saa tasavertaisesti omalta ammattijärjestöltään tukea; tällainenhan on aina varsin ikäväntuntuista, kun ikänsä on ammattiliittoon kuulunut ja käyttänyt myös omaa vapaa-aikaansa toimintaan – vain muutamat valitut nostetaan esille, monin eri tavoin. Kovin demokraattiselta, avoimelta, läpinäkyvältä, tasa-arvoiselta tai reilulta tämä ei välttämättä tunnu, jos ei kuulu lähtökohtaisesti ns. kärkiehdokkaiden joukkoon. Itse aion tästä kokemuksesta viisastuneena jättää kaiken ammattiyhdistystoiminnan ja panostaa kokonaan poliittiseen vaikuttamistyöhön – aikansa kutakin; ay- vaikuttaminen alkoi jo 1990-luvun alussa vapaan sivistystyön puolella.

Viime vuosien kovat leikkaukset, säästöt ja valtava uudistusmyllerrys edunvalvonnan kontekstissa on minun silmissäni kokenut muutoinkin kovan kolauksen: emme ole kyenneet valvomaan jäsentemme etua ollenkaan riittävässä määrin; epäonnistumisetkin kannattaisi rehellisesti myöntää. Onnistumisia on valitettavasti ollut aivan liian vähän. Työmäärä on kasvanut räjähdysmäisesti koko opetusalalla (kaikilla asteilla), kikyn myötä ansiotaso laskenut ja kaikki tämä valtavien uudistusten keskellä (ops, lops, digitalisaatio jne.). Oma pelkoni onkin se, että moni jäsenemme on hyvin väsynyt, uupunut, turhautunut ja katkeroitunutkin, eikä moni jaksa tai näe mitään mieltä enää mennä (edes sähköisille) äänestysuurnille. Yllättäviä yhteydenottoja vaalien aikana tuli myös opettajilta, jotka es. sisäilma-asioissa eivät ole kokeneet saaneensa juuri mitään tukea raskaaseen tilanteeseensa. Tämä oli minulle yllättävä ja surullinen havainto. Toivottavasti tilanne parantuu jatkossa.

Suurin asia oli kuitenkin tuo valtavan alhainen äänestysprosentti, mikä panee miettimään ja tulisi panna myös ammattijärjestömme miettimään, mikä meni yleisesti ottaen tiedotuksessa ja tekniikassakin vikaan sillä palautetta tuli jonkin verran sähköisen äänestyksen takkuilusta – itse pääsin vasta viidennellä kerralla s-postitunnuksella äänestämään. Kiitos kaikille minua äänestäneille ja tukeneille; nämä vaalit menivät valitettavasti – suuresta panostuksesta huolimatta – näin: lukioväkeä ei saatu riittävästi innostumaan ja äänestämään. Jatkan vahvaa vaikuttamistyötä – yli kuntarajojen – mm. kuntapolitiikassa, Espoon kaupunginvaltuustossa ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, Espoon sisäilmajaostossa sekä Vammaisneuvostossa, joten paljon tehtävää riittää!

 

 

 

Helsinkiläinen opettaja! Työsuojeluvaltuutettujen vaali on Helsingissä 30.10-10.10.2017. Työsuojeluvaaleissa äänestäminen suoritetaan sähköisellä eVaali.fi-järjestelmällä tai perinteisessä uurnavaalissa. Vaaleissa äänestämisestä tullaan ilmoittamaan tarkemmin vaali-ilmoituksella. Kannattaa seurata mm. Helmi -Intraa, koulun ilmoitustaulua, yhteysopettajien ja Kaskon (ent. Opetusvirasto) ja vaalitoimikunnan s-postitiedotteita lähiviikkoina.

Olen ehdolla lukion ja ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön sekä hallinnon ja tukipalveluiden toimialueen vaaleissa, jossa äänioikeutettuina ovat ko. palvelukokonaisuudessa työskentelevät henkilöt: mm. lukion ja ammattilisen koulutuksen opettajat jne. Äänestämällä minua vaikutat omien työolojesi ja työhyvinvointisi edistämiseen – 30-vuotisella laajalla ja monipuolisella kokemuksella, työhyvinvoinnin ja työelämän tutkijaosaamisella ja ammattitaidolla sekä vahvoilla verkostoillani.

2.aste ja koko koulutusala on hurjassa myllerryksessä, joten työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat kokonaisuudessaan, erit. opettajien työssä, korostuvat kaiken aikaa enemmän työssä jaksamisessa ja suurten muutosprosessien keskellä. Työhyvinvointitutkijan osaamisella ja myös. mm. sisäilma-asiantuntijana aion olla myös hyvin aktiivinen ja tehokas toimija ja sillanrakentaja työntekijöiden äänen entistä paremmassa kuulemisessa – asioihin tulee puuttua vieläkin aikaisemmassa vaiheessa, oirekartoituksia tulisi tehdä ja oireet huomioitava riittävän ajoissa, uudelleensijoittamismahdollisuuksien ja henkilöstöpoolin toimintaa tulee terävöittää ja parantaa Kaskon puolellakin; tarjota myös opetushenkilöstölle samoja mahdollisuuksia kuin kaupungin muillakin toimialoilla kouluttautua ja sijoittua joustavasti uudelleen kaupungin sisällä, uusiin työtehtäviin. Tässä on kehittämistä vielä saamieni palautteiden perusteella. Hyvä, dialoginen ja osallistava johtaminen ja johtamisjärjestelmien merkitys korostuu suurten muutosten keskellä; myös tässä meillä on edelleen tehtävää Helsingissä. Monen muun asian ohella. Katso lisätietoa osaamisestani ja julkaisujani mm. valikosta CV. Ajatuksiani työelämän kehittämisestä ja työhyvinvoinnista löydät piakkoin tämän sivustoni valikosta Kirjoituksia.

Äänestä ja vaikuta!   Sähköisen äänestyksen linkki tässä!

Lue myös pitkä artikkelini linkkeineen valikosta Kirjoituksia: Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle!

 

Lisää tietoa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä ja oikeuksista

HS 31.10.17: Koulujen homeongelmat sairastuttavat opettajia vakavasti

HS 17.5.17:  Helsingin kaupungilla on vain yksi hyväkuntoinen lukiorakennus – katso lista lukioiden tulevista remonteista

Eri-ikäisten johtamisen menetelmäkori (H:gin kaupunki)

TTL:n sivut työhyvinvointiin liittyen

Eri-ikäiset työntekijät hyödyttävät työyhteisöä (MTV)

Työpahoinvoinnin kustannuksista (YLE)

Uuvuttaako työ…(Länsiväylä)

Työelämän stressi ja suomalaisten unenlaatu (HS)

Työn imu  (TTL)

Sosiaalinen pääoma ja työelämä (JY)

Myötätunto saa aikaan parempIa työtuloksia (HS)

Omaa työhyvinvointitutkimusta (Kansalliskirjasto, Helka)

 

 

Pitkästä aikaa lyhyt tilannekatsaus menneeseen kevääseen ja alkukesään. Hienoja uutisia paljon: varavaltuutetun luottamustoimeni alkoi kesäkuun alusta, valtuustokoulutuksia ja -perehdytyksiä pidetty ja niihin osallistuttu (jo toukokuussa), SDP:n uuden valtuustoryhmän työ on käynnistynyt vauhdilla ja hienossa yhteishengessä ja ehkä paras uutinen äänestäjilleni: minut valittiin varsinaiseksi jäseneksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan valtuustokaudelle 1.8.2017-31.5.2021. Suuri kiitos luottamuksesta edelleen äänestäjilleni, puolue-elimille ja viime kädessä kaupunginvaltuustolle, joka päätti lautakuntanimitykset KH:n (kaupunginhallituksen) esityksestä 12.6.2017. Työ lasten ja nuorten; opetuksen ja varhaiskasvatuksen, sisäilmaongelmien ja erityisen tuen ym. kanssa täällä Espoossa pääsee siis pian alkamaan! Minua ehdotetaan myös Vammaisneuvoston uudeksi varapuheenjohtajaksi Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n edustajana kaudelle 2017-19. Nimitys vahvistunee elokuussa, samoin kuin Kuitinmäen uuden yhtenäisen peruskoulun johtokunnan puheenjohtajuus kaudelle 2017-2021.

Ollaan aktiivisesti yhteydessä niin tämän sivuston yhteydenottolomakkeen (ohjaa s-postiini) kuin Facebookin ym. kautta: www.facebook.com/mikaerikwalls

Syksyllä sivujani uudistetaan ja päivitetään lisää – nyt toivotan kaikille oikein aurinkoista Juhannusta ja rentouttavaa kesäaikaa!

 

 

214 ääntä vei SDP:n valtuustoryhmään, varavaltuutetuksi,  joten työ lasten, nuorten, opetuksen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, erityisten ja ainutlaatuisten sekä terveen sisäilman puolesta saa entistä enemmän painoarvoa, näkyvyyttä ja vaikutuskanavia! Valtavat kiitokset jokaiselle teistä luottamuksesta ja ollaan yhteydessä vaalien välilläkin mm. tämän sivuston kautta – yritän pitää kaikkia teitä äänestäjiäni ajan tasalla!

 

ENNAKKOÄÄNESTYS JATKUU VIELÄ TI 4.4. ASTI – VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ SU 9.4 – Mika-Erik valtuustoon 2017!

Vaaleissa on kyse isoista asioista: homekoulujen ja -päiväkotien mahd. nopeasta korjaamisesta ja/tai uusien rakentamisesta (es. tyyppikoulut  ja -päiväkodit), puhtaiden väistötilojen hankkimisesta aina mahd. pian ja opetuksen järjestämisestä mahd. matalalla kynnyksellä altistuneille, oireileville ja sairastuneille lapsille ja nuorille, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2.asteen resurssien turvaamisesta kaikille espoolaislapsille ja -nuorille, erityisen tuen ja erityisopetuksen resurssien kuntoon saattamisesta ja jo olemassa olevien erityisryhmien ja -luokkien säilyttämisestä, vammaispalveluiden turvaamisesta, vanhusten kotihoidon resurssien lisäämisestä ja omaishoitajien ja omaishoidon tukeen resurssoimisesta ja paljon muustakin. Ihminen – vauvasta vaariin – ja hänen terveys ja hyvinvointi aina päätöksenteon keskiöön!

Käy äänestämässä kaikkien näiden asioiden osaajaa, ymmärtäjää, asiantuntijaa ja myös kokemusasiantuntijaa numerolla 521. Ehdolla uudestaan – tauon jälkeen – Espoon valtuustoon (viimeksi valtuustokaudella 2005-09). Mika-Erik Walls. 521. SDP Espoo. Löydät minut kaikista vaalikoneista: HS, Yle, Länsiväylä sekä mm. Tapiolan Killan ym. gallup-kyselyistä.

KL, FM, lehtori ja kieltenopettaja, oppimis- ja työhyvinvointitutkija, sisäilma-asiantuntija

Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen, OAJ:n Helsingin py:n hallituksen jäsen, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, Tähtiniityn koulun vanh.yhd. hallituksen varapuheenjohtaja. Kuntapolitikassa Espoossa jo v. 2005 alk. Lasten ja nuorten, opetuksen, päivähoidon ja sivistyksen tinkimätön puolestapuhuja!

 

 

 

 

 

Mika-Erik On Tien Päällä/ Mika-Erik On Tour        

 

 

to 9.3 Sellon kirjasto, Iso lava klo 17.30 alk. ”Ratkaisun avaimia Espoon koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin”
Alustamassa mm. prof. Tuula Putus.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuuden järjestää KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas Mika-Erik Walls tukiryhmineen, yhteistyössä espoolaisten vanh.verkosto- ja sisäilma-aktiivien kanssa. Kahvia/Teetä ja pientä purtavaa tarjolla.

Ohjelma

17.30 Avaus
KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Mika-Erik Walls. Lyhyt katsaus Espoon homekoulu- ja -päiväkotitilanteeseen 03/2017

17.40 Yleiskatsaus huonon sisäilman terveyshaittoihin, viranomaisohjeiden tulkitsemiseen sekä oirekyselyihin. Uutta mittausmenetelmistä. Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, Turun yliopisto

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: sisäilmasairastuneen lapsen vanhemman näkökulma. Pike Hilakari, Sisäilmasairastuneet ry

18.30 Yleisökeskustelua

18.45 Vaalitavoitteita ja ratkaisun avaimia koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin valtuustokaudelle 2017-2021. Mika-Erik Walls

19.00 Tilaisuus päättyy


ma 13.3 Sellon kirjasto, Iso lava klo 17.30 alk. ”Suuri Homekouluilta – miten tästä eteenpäin Espoossa?
Alustamassa mm. prof. Ville Valtonen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma

17.30 Tervetuliaispuhe, Antti Piiroinen, EKPY:n pj.

17.35 Mikä on ”homesairaus”

Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, professori Ville Valtonen (alustuksen jälkeen yleisökeskustelu, n. 10 min.)

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: vanhemman ja opettajan näkökulmat. Keskustelun vetäjä: KL, FM, lehtori, tutkija Mika-Erik Walls

Virpi Tolonen (kun lapsi sairastuu sisäilmasta), Sarianna Pirinen (kun opettaja sairastuu sisäilmasta)

18.30 OAJ:läiset kuntavaaliehdokkaat esittelevät lyhyesti lavalla itsensä (10 min. max.)

18.40 EKPY:n ehdokastentti ja yleisökysymykset

19.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys

 

 

ke 22.3 Iso-Omena, Stage ”Opsit, lopsit, loikat – opetus- ja kasvatusala muutosten ja kiristyvän kuntatalouden keskellä”

Tilaisuuden järjestää OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys. Artistina esiintyy: Ilari Hämäläinen! www.ilarihamalainen.com

Eri puolueiden opettajataustaisia ehdokkaita osallistuu Kuntavaalipaneeliin.Yleisöllä on mahdollisuus tentata ehdokkaiden kantoja koulu- ja päiväkotimaailman asioihin espoolaisnäkökulmasta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin opetus- ja kasvatusalan asioista kiinnostuneet.

Ohjelma:

17.30 Avaus, Antti Piiroinen, EKPYn pj.

17.35 Ilari Hämäläinen esiintyy

17.45 Kuntavaalipaneeli

18.40 Ilari Hämäläinen esiintyy

19.00 Tilaisuus päättyy

 

 

pe 24.3 klo 17.30 Sellon kirjastossa (Iso lava) ”Ärsyttävä sisäilma! Sisäilmasairastuneiden selviytymisestä arjessa sekä ratkaisun avaimista kohti tervettä sisäilmaa”. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki espoolaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, isovanhemmat sekä kaikki muutkin sisäilmaongelmista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneet. Tilaisuuden järjestää KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas Mika-Erik Walls tukiryhmineen, yhteistyössä espoolaisten vanh.verkosto- ja sisäilma-aktiivien kanssa. Kahvitarjoilu.

Alustamassa mm. lastentautien erik.lääkäri, LT Tiina Tuomela.

Alustava ohjelma

17.30 Avaus ja lyhyt katsaus Espoon homekoulu- ja -päiväkotitilanteeseen 03/2017

KL, FM, lehtori, oppimistutkija, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen, Mika-Erik Walls.

17.40 Ärsyttävä sisäilma! Lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Tuomela.

18.10 Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia ja keinoja arjesta selviytymiseen: sisäilmasairastuneen opettajan näkökulma: Sarianne Pirinen ja sisäilmasairastuneen lapsen vanhemman näkökulma: Virpi Tolonen, Pike Hilakari, Sisäilmasta sairastuneet ry.

18.30 Yleisökeskustelua

18.40 Vaalitavoitteita ja ratkaisun avaimia sisäilmaongelmiin valtuustokaudelle 2017-2021. Mika-Erik Walls

19.00 Tilaisuus päättyy