Jos rahaa on raiteisiin, on sitä oltava riittävästi myös lapsiin!

Säästäminen ja leikkaaminen päivähoidosta, opetuksesta ja koulukorjauksista on lyhytnäköistä politiikkaa. Jos rahaa on raiteisiin, on sitä oltava riittävästi myös lapsiin ja nuoriin.

”Mika-Erik Walls on siviiliammattinsa lisäksi erityislapsiperheen arjen asiantuntija, jonka vahvuutena on sydämellisyys, asiantuntevuus ja innokkuus hoitaa yhteisiä asioita.”
Maria Guzenina, kansanedustaja (sd)
”Suomen tärkein menestystekijä on osaaminen. Mika-Erik Wallsilla on tietoa, taitoa ja tahtoa taata kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaiset oppimisen mahdollisuudet Espoossa. Uskon, että hän on valtuutettuna sitoutunut toimimaan!”

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd)